II CERTAMEN DE CURTMETRATGES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE        

Al marc de la Càtedra d'Estudis de la
Violència de Gènere de la Universitat de les Illes Balears s'organitza la segona edició del Certamen de Curtmetratges contra la Violència de Gènere, finançat per l'Institut Balear de la Dona.

El certamen pretén visibilitzar a través de la imatge i el so la necessària participació i consideració social i ciutadana sobre la violència de gènere. Per la qual cosa, la temàtica dels curtmetratges haura d'estar enfocada cap a la sensibilització i/o prevenció de la violència de gènere, entesa segons la LO 1/2007, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, al seu article 1, com:

<la violència que com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre els dones, s'exerceix sobre aquestes per part de qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o de qui estiguin o hagin estat lligats a elles o per relacions similars d'afectivitat, inclús sense encara convivència>

PARTICIPACIÓ

Poden participar al concurs aquelles persones majors de 18 anys, residents a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

CALENDARI

Ampliació de data límit de lliurament: 5 de setembre de 2017.
La recepció dels curtmetratges quedarà oberta des del moment de publicació d'aquestes bases fins dia 31 de juliol de 2017.

PREMIS*

- Primer premi: 900 Euros
- Segon Premi: 500 Euros
- Tercer Premi: 200 Euros
* Les quanties dels premis poden quedar subjectes a retencions segons normatives.


PER CONSULTAR LES BASES DEL CONCURS DESCARREGAR AQUEST DOCUMENT

MÉS INFORMACIÓ

Virginia Ferreiro Basurto
<virginia.ferreiro@uib.es>